Technologia

Baseny poliestrowe produkowane jako gotowe baseny do zamontowania w ogrodzie

Baseny poliestrowe produkujemy w całości w specjalistycznym zakładzie i dostarczamy do klienta już jako gotową do montażu nieckę. Znacznie skraca to proces budowy basenu w ogrodzie.

Ściany basenu wykonane są z wielu warstw kompozytów nakładanych maszynowo. Cała niecka charakteryzuje się bardzo dużą stabilnością i sztywnością. Konstrukcja jest na tyle mocna, że nie ma potrzeby stosowania dodatkowych metalowych wzmocnień.


Nasze doświadczenie w produkcji basenów oraz zbiorników przeznaczonych do ciągłego kontaktu z wodą zyskaliśmy na przestrzeni wielu lat. Prowadzone przez nas prace badawcze, testy i porównania zaowocowały opracowaniem własnych, unikalnych technologii, które stosujemy na co dzień w produkcji basenów poliestrowych.


Seto-Core™

Rozpoczynając wiele lat temu własne badania nad strukturą i wytrzymałością produkowanych przez nas laminatów naszym celem było stworzenie takiego basenu, którego trwałość będzie określona na wiele lat i którego wygląd oraz funkcjonalność nie zmieni się wraz z upływem tego czasu. W wyniku badań i testów opracowaliśmy własną technologię produkcji laminatu - Seto-Core.

Technologia Seto-Core zastosowana w produkcji basenu powoduje, że laminat jest bardziej jednorodny i wolny od pęcherzyków powietrza. Przekłada się to na wzrost wytrzymałości laminatu o 30%. Seto-Core zapewnia również podstawową ochronę przed osmozą w basenie!

osmoZERO™

W 2012 roku rozpoczęliśmy badania i testy nad rozwinięciem tej technologii Seto-Core. Chodziło o bezkompromisowe zwiększenie wytrzymałości laminatu na osmozę, czyli negatywne zjawisko przenikania wody w strukturę basenu. Wynikiem naszych testów laboratoryjnych jest technologia osmoZERO.

Najwyższy poziom ochrony przed negatywnym oddziaływaniem wody na strukturę basenu zapewnia osmoZERO. Technologia ta zakłada użycie do produkcji komponentów dodatkowo wzbogacanych o specjalne dodatki z polimerów termoutwardzalnych. Dzięki OsmoZERO zjawisko osmozy zostało całkowicie zminimalizowane.

Seto-PURx5™

Warstwa izolująca basen od podłoża i gruntu składa się z pianki poliuretanowej o dużej gęstości. Ocieplanie pianką Seto-PURx5 zwiększa izolacyjność termiczną i pozwala zaoszczędzić koszty związane z ogrzewaniem basenu. Stosując Seto-PURx5 mamy również gwarancję, że izolacja nie nasiąknie wodą, nie odkształci się oraz nie zostanie zniszczona przez gryzonie i insekty. Raz zamontowana izolacja termiczna w postaci pianki poliuretanowej daje gwarancję 100% szczelności i trwałości na długie lata.

Seto-PURx5 to materiał o ponad dwukrotnie większej gęstości od powszechnie stosowanych izolacji w basenach. Warstwa ta jest dzięki temu bardzo sztywna.